Aktívny týždeň anglického jazyka – ACTIVE ENGLISH WEEK

V týždni od 18. do 22. apríla sa v našej základnej škole uskutočnil aktívny anglický týždeň.  Intenzívny jazykový týždenný kurz pre deti je zameraný na rozprávanie. Pomocou rôznorodých výučbových techník – hier, zábavných aktivít, dramatizácie a iných foriem komunikácie – si žiaci veľmi rýchlo osvojujú hovorovú angličtinu a získavajú komunikačné zručnosti. Tento program obsahoval 30 vyučovacích hodín. Lektori boli Angličania – „native speakers“, teda program prebiehal  „only English“ – len v angličtine.  Skupiny viedli Jack WILLIAMS pochádzajúci  z  Newcastle a Poppy MARSHALL  zo Surrey. Našim žiakom sme tak umožnili využiť získané poznatky z vyučovacích hodín anglického jazyka, komunikovať s lektormi, ktorých rodným jazykom je angličtina, zároveň si obohatiť slovnú zásobu a zdokonaliť vlastnú angličtinu prostredníctvom zaujímavých aktivít.  Po absolvovaní programu dostal každý žiak certifikát.  Aj touto cestou sa snažíme prispievať k tomu, aby naši žiaci nemali zábrany rozprávať v cudzom jazyku. Ohlasy na tento týždeň, tak ako každý rok, boli výborné.

DSCF1922 DSCF1923 DSCF1924 DSCF1926 DSCF1927