Deň Zeme v ZŠ Nábrežná – nech je takýchto dní čoraz viac

Prepojiť učenie s praxou, či s realitou každého dňa, to má byť poslaním každej dobrej školy a Deň Zeme si to priam žiadal.

Celý deň  sme začali slávnostne, rozhlasovou reláciou, ktorú si pripravili žiaci 7.B triedy.
Tí menší z nás sa s pani učiteľkami rozhodli skrášliť svoje triedy vysádzaním kvetov. Tretiaci navštívili Stredisko environmentálnej výchovy DROPIE v Zemianskej Olči, kde mali možnosť oboznámiť sa s prácou ornitológa, cez interaktívnu výstavu spoznali život vodného vtáctva a hmyzu. Štvrtáci riešili rôzne tvorivé úlohy s environmentálnou tematikou a vyčistili okolie rieky Nitry. Piataci sa spolu so šiestakmi zapojili do spoločného projektu – vytvoriť mesto z organických materiálov (kamienky, drevá, hlina, piesok, slama,…). Deti boli nadšené, jedni tvorili návrh, iní modelovali domčeky, stromy, mnohí prácu s hlinou zažili prvýkrát.  Výskumníci z 8.B triedy odoberali a robili vzorky vody a pôdy z rozličných miest, z rieky Nitra, átria školy, pôdy v areáli školy a vyhodnocovali ich stav až do neskorých poobedných hodín. 8.A trieda pod vedením odborníčky na environmentalistiku RNDr. Andrey Jakubcovej, ktorá sa venovala celé dopoludnie všetkým skupinám, vytvorila spolu s tr. učiteľkou album o drevinách z nášho školského dvora. Tento album bude slúžiť aj ostatným vyučujúcim ako pomôcka na vyučovacích hodinách. Okrem iného si žiaci mohli vyskúšať orientáciu v teréne, GPS navigáciu, ale aj súťaživosť v preťahovaní lanom. Deviataci si spolu s pani učiteľkami triednymi  tento rok poriadne vyhrnuli rukávy, najskôr zasadili ovocné stromy,  kvety v okolí školy, potom vyčistili átrium a zrenovovali studničku, ktorú v ňom máme. Novozasadené stromčeky budú vďaka žiakom 7.B a 7.C označené drevenými tabuľkami, ktoré ozdobovali pájkovaním – podario sa im to naozaj krásne. Samozrejmou súčasťou tohto dňa je čistenie areálu školy.

Môžeme si len želať nech je dní, kedy sa cítia všetci užitoční viac. Deň Zeme nám má pripomenúť, že v tento deň nemáme myslieť len na to, čo ľudstvo robí zle, ale ako my všetci v našej škole, môžeme prispieť k dobru.

Ďakujeme aj všetkým pani učiteľkám, p. školníkovi i údržbárovi, ktorí sa zodpovedne pripravili na tento deň, aj externým nadšencom RNDr. A. Jakubcovej a Ing D. Mihókovi, ktorí priniesli nové poznatky a zručnosti do našej školy.

 Album s fotografiami nájdete TU!

Album z exkurzie v Dropie nájdete TU!

Prezentácia ku Dňu Zeme.

Za Deň Zeme Mgr. Veronika Mihóková, Mgr. Renáta Goriláková, PaedDr. Kristína Schrónerová