Druháci na predplaveckom výcviku

Začiatkom apríla 2016 sme našim druhákom  spestrili vyučovanie telesnej výchovy absolvovaním  predplaveckého výcviku.
Postupne podľa tried navštívili mestskú plaváreň. Absolvovaním týždenného kurzu si osvojili a zdokonalili svoje schopnosti. Najväčšou odmenou bolo obdržanie “mokrého vysvedčenia”, na ktorom bol uvedený aj presný počet odplávaných metrov.

Album s fotografiami nájdete tu!

Mgr. Timea Garajová