Multifunkčné ihrisko

Počas letných prázdnin vzniklo v areáli našej školy multifunkčné ihrisko v hodnote 60 000 Eur. Za jeho výstavbu patrí obrovská vďaka NADÁCII SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA a mestu Nové Zámky. 

Týmto sme žiakom umožnili kvalitne športovať nielen počas vyučovacieho procesu, ale i v rámci voľnočasových aktivít.

Veríme, že návštevníci budú toto nesmierne hodnotné ihrisko s radosťou využívať a samozrejme i chrániť!

Response code is 404