Deň narcisov

Každý rok na Deň narcisov zaplavia ulice miest a obcí žlté kvietky. „Narcismi“ sme v tento deň my všetci, ktorí si nájdeme chvíľku a spojíme sa v boji proti rakovine. Aj u nás si v piatok 15.4.2016 naši žiaci pripomenuli Deň narcisov. Zakúpením symbolickej  žltej kvetinky takto podporili dobrú vec!
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli dobrovoľnou čiastkou!

1 2 35 6 7