Výrazné úspechy žiakov v Matematickej olympiáde

V tomto školskom roku sa nám v okresnom kole Matematickej olympiády skutočne darilo!

Už v januári 2016 sa konalo okresné kolo Matematickej olympiády v kategórii Z5 a Z9. A žali sme prvé úspechy: Linda Szőke z 5.A triedy bola v riešení úspešná a deviataci Aurel Fenyvesi z  9.A  a Amália Kelemenová z  9.B sa stali víťazmi okresného kola s tým, že dosiahli maximálny počet bodov.

Dňa 5.apríla 2016 sa konalo okresné kolo Matematickej olympiády v kategóriách  Z6, Z7 a Z8. Znova sa nám darilo výborne: chlapci Peter Járik a Marek Illés zo 6.A triedy boli úspešní riešitelia, v kategórii Z7  Lukáš Kelemen zo 7.A získal 4. miesto. V kategórii Z8 Romanka Hozlárová z 8.B získala 1. miesto, Ádám Kemény z 8.B dosiahol 3. priečku a  Matej Petík z 8.A triedy sa stal úspešným riešiteľom.

Pani učiteľkám ďakujeme za prípravu žiakov a všetkým srdečne blahoželáme.  Želáme veľa úspechov aj v ďalších ročníkoch  MO!

Stiahnuť (PDF, 836KB)

PaedDr. M. Mičíková