Zápis do 1. ročníka

Ctení rodičia,

dovoľte, aby som sa  poďakoval za Vami prejavenú dôveru.

Zapísali ste svoje ratolesti v počte 78 práve na našu školu, ktorú ste si vybrali s úmyslom poskytnúť Vášmu dieťaťu kvalitné vzdelanie v moderných priestoroch s komfortom všestranného rozvoja osobnosti.
Je pre nás potešujúce, že veľa z vás k nám prišlo nielen preto, že sme spádovou školou, ale zo záujmu o systém vzdelávania realizovaný v našej škole.
Predškoláci boli kvalitne pripravení na zvládnutie pre nich slávnostného dňa znamenajúceho vstup do ďalšej etapy ich života.
Poďakovanie  patrí rodičom i kolegyniam z MŠ.
Na Vás budúci prváci sa všetci veľmi tešíme !

Mgr. Róbert Rudinský, riaditeľ školy

Album s fotografiami zo zápisu nájdete TU!