Výrobky žiakov

Od školského roka 2015/2016 vyučujeme predmet TECHNIKA nielen v ôsmom ročníku, ale už aj v 5.A, 5.B a v 5.C triede. Po úvodných teoretických hodinách piataci vyrábali jednoduché výrobky podľa návodu pani učiteľky, no vždy mohli uplatniť aj svoj vlastný tvorivý prístup.

V nasledujúcich prezentáciách vám predstavujeme aspoň časť výrobkov – tie, ktoré si žiaci uchovali do dnešných dní. S radosťou však oznamujeme, že od nasledujúceho školského roka budeme techniku vyučovať aj v novej školskej dielni. Na jej príprave sa momentálne usilovne pracuje. V zabezpečení pracovných pomôcok nás finančne podporila i Nadácia Volkswagen, ktorá čiastkou 1 000 € podporila nákup nových pracovných stolov. Nové pracovné nástroje a náradie do školskej dielne sme získali tento školský rok v projekte Dielne II.

M.Mičíková, vyučujúca THD

Naše výrobky THD 5. A

Naše výrobky THD 5. B

Naše výrobky THD 5. C