Súťaž v rámci Svetového dňa vody

Západoslovenská vodárenská spoločnosť v spolupráci s mestom Nové Zámky vyhlásila v rámci Svetového dňa vody výtvarnú súťaž vo dvoch kategóriách a literárnu súťaž.

Dňa 22.3.2016  na Hlavnom námestí v Nových Zámkoch  sa konalo vyhodnotenie tejto súťaže. Z našej školy boli ocení nasledovní žiaci:

1.kategória výtvarná súťaž: ročníky 1. – 4.,téma: Voda a pracovné miesta –
Ema Pisztonová – 2.C – pripravovala ju p. uč. Mgr. Zuzana Petíková

2.kategória výtvarná súťaž: ročníky 5.- 9.,téma: Odpadová voda –
Viktória Kamanczová – 6. B – pripravovala ju p. vych. Júlia Ilčíková

Literárna súťaž na tému: Vymysli ódu na odpadovú vodu –
Sofia Žuffová – 2.A – pripravovala ju p.uč. PaedDr. Zuzana Paulíková
Karin Kanyicsková – 2. A – pripravovala ju p. uč. PaedDr. Zuzana Paulíková

Všetkým srdečne blahoželáme!