Deň vody u štvrtákov

22.3. 2016 sa naši žiaci zo štvrtých ročníkov v sprievode svojich učiteliek- Mgr. Pápešovej, Mgr. Szekeresovej, Mgr. Kiripolskej a Mgr. Rehákovej zúčastnili exkurzie v stredisku environmentálnej výchovy.
Dropie privítalo návštevníkov pekným počasím a zaujalo programom. Stále expozície boli doplnené putovnou výstavou o živote hmyzu a vtákov. Preverenie žiackych vedomostí z geografie, prírodovedy, pracovného vyučovania bolo doplnené aktivitami s vodou i pri vode. Najväčšej popularite sa tešili zvieratá – ovce, somáre i malé rosničky. Pobyt vonku s výkladom lektorov utvrdil deti  vo význame ochrany vody i samotnej prírody, ktorej sme súčasťou.

Album s fotografiami nájdete TU!