Svetový deň vody

V utorok 22. marca sme si pripomenuli Svetový deň vody, ktorého téma na rok 2016 bola „Voda a zamestnanosť.“

Počas vyučovacích hodín žiaci so svojimi pani učiteľkami riešili rôzne zaujímavé úlohy a aktivity o vode, besedovali a diskutovali o spôsoboch ochrany vody pred znečistením a možnostiach šetrenia vodou v domácnosti.  Tvorili básničky, riešili mokré matematické  úlohy, na hodinách slovenského jazyka triedili slovné druhy a vybrané slová s vodnou tematikou, vytvorili vodné kvapky – symbol vody. Žiaci tretích ročníkov sa zúčastnili prehliadky technických strojov a prístojov na Hlavnom námestí, ktorú organizovala Asociácia vodárenských spoločností. Žiaci štvrtých ročníkov sa zúčastnili exkurzie SEV Dropie v Zemianskej Olči, kde mali pripravené zaujímavé interaktívne hry s vodnou tematikou. Taktiež sa oboznámili so spôsobom života vodného vtáctva a hmyzu a ich ochranou.

Vo vestibule školy bola zriadená pútavá výstava na danú tému, ktorá oslovila deti aj rodičov.  V priebehu celého dňa žiaci  získavali dôležité poznatky o spôsoboch šetrenia vodou a o dôležitosti vody pre každého z nás.

Album s fotografiami nájdete TU!