Škola otvorená rodičom, rodičia otvorení škole

Inšpirovaní touto myšlienkou sa dňa 22.3.2016 otvorili triedy 5. – 9. ročníka pre rodičov a priateľov školy, ktorí mali možnosť pozorovať žiakov pri činnostiach  rôzneho zamerania na jednotlivých vyučovacích hodinách.

Rodičia pozorovali, ako učitelia so žiakmi pracujú, ako deti reagujú, ako sa im darí. Celý druhý stupeň predviedol nadpriemernú technickú vybavenosť prostredníctvom aktivít nielen  v jednotlivých odborných učebniach, ale i v triedach.

Potešila nás prítomnosť rodičov, ktorí navštívili našu školu, ďakujeme im za záujem.

V tejto novej tradícii budeme určite pokračovať.

vedenie základnej školy

skola2