Bádajme s Vedkom vševedkom

Uprostred marca sme na našej škole pripravili pre predškolákov zo všetkých novozámockých materských škôl  zaujímavú akciu Bádajme s Vedkom vševedkom. Deti bádali z oblasti biológie, chémie i fyziky. Najzaujímavejšou však bola návšteva prváckych tried, kde si posadali do skutočných prváckych lavíc, ktoré na nich už čakajú. Radosť z očí budúcich prváčikov len tak sršala.
Dovidenia na zápise 4. a 5. apríla 2016, milí predškoláci !

Mgr. Timea Garajová