Otvorené hodiny v 1. ročníkoch

V stredu, 9. 3. 2016,  sa v prváckych triedach našej školy konali otvorené hodiny. Budúci prváčikovia a ich rodičia mali možnosť zažiť atmosféru školského vyučovania a oboznámiť sa s najnovšími trendmi  súčasného moderného vzdelávania.

Pani učiteľky previedli deti  čarovným svetom rozprávky. Spolu  nazreli do kúzelnej  ríše písmen a čísel.  Prváci sa pochválili, ako krásne vedia čítať, písať, počítať, spievať. Nechýbala hra, práca na interaktívnej tabuli, dramatizácia, prezentácia nadobudnutých vedomostí v anglickom jazyku. Predškoláci sa tiež nedali zahanbiť. Pri úlohách, ktoré pripravili pani učiteľky, predviedli svoje vedomosti, šikovnosť a pripravenosť do školy.

Veríme, že sa im v škole páčilo a smelo, s radosťou vykročia na novú cestu za poznaním.

Album I. s fotografiami nájdete TU!

Album II. s fotografiami nájdete TU!

Mgr. Erika Demová