Stretnutie s prezidentom SR

Dňa 4. februára 2016 o 17,00 hod sa v priestoroch Župného domu v Nitre konalo stretnutie prezidenta SR s osobnosťami nitrianskeho kraja. Medzi pozvanými hosťami bol aj riaditeľ ZŠ Nábrežná 95 R. Rudinský. Beseda s prezidentom sa týkala aktuálnych otázok a priorít našej krajiny.

pozvanka2