Výzva pre milovníkov cudzích jazykov

Hoci meranie síl  v teoretických vedomostiach a praktických zručnostiach  žiakov okresu a kraja v cudzích jazykoch už vyústilo do celoslovenského kola, môžeme skonštatovať, že ani naši žiaci sa  nemajú za čo hanbiť. Konkurencia medzi žiakmi je každým rokom väčšia a každý úspech je chvályhodný.

Martin Masaryk získal pekné 5. miesto na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku. Je šiestak a zaiste zabojuje vo svojej kategórii aj o rok. Piatačka Aisha Gore sa svojimi vedomosťami prezentovala v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku a jej ambície sú jasné – byť stále úspešnejšia. Výrazný úspech dosiahla Antónia Kubicsková, žiačka siedmeho ročníka, ktorá súťažila na krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku a získala vynikajúce 3. miesto. Srdečne gratulujeme!