Fairy – tale travels through Europe

V októbri naši druháci úspešne ukončili medzinárodný projekt „Postcard  Exchange“ a hneď boli súčasťou druhého medzinárodného projektu „Fairy – tale travels through Europe.“

V januári sme za výbornú prácu na projektoch získali ocenenie  „Certifikát kvality.“ Je to najvyššie ocenenie za realizáciu a  spoluprácu zapojených škôl. Projekty sú súčasťou  programu partnerstva škôl eTwinning, ktorý podporuje spoluprácu európskych škôl prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií.

Na projekte „Fairy – tale travels through Europe“ spolupracovalo 18 škôl z Poľska, Talianska, Grécka, Francúzska, Portugalska, Turecka, Španielska, Rumunska, Litvy a Slovenska. Naši žiaci  z 2.C a starší žiaci A. Gore,  Á. Kemény,  F. Lendvai, N. Széll, R. I. Višňovský si rozdelili tieto úlohy projektu:
– predstaviť seba a školu (prezentácie starších žiakov)
– predstaviť pozdravy našej krajiny (výtvarné práce a video 2.C)
– predstaviť krajinu, jej štátne symboly, zaspievať hymnu SR ( prezentácia a video 2.C)
– vybrať obľúbeného slovenského spisovateľa a oboznámiť ostatných ( spoločná prezentácia o živote a diele Márie Ďuríčkovej)
– vybrať obľúbenú rozprávku, prečítať, zahrať divadielko, ilustrovať ( výtvarné práce, prezentácia 2.C a video A. Gore)

Využitím IKT sme si posielali prezentácie, videá v anglickom jazyku a  fotografie. Spoznali sme rôzne krajiny, ich štátne hymny, nových spisovateľov, rozprávky. Našich žiakov veľmi zaujali aj školské uniformy na školách v zahraničí.

Ďakujem všetkým za výbornú a úspešnú spoluprácu.                          Mgr. Z. Petíková

https://www.youtube.com/watch?v=2L1VpUw4Tcs

https://www.youtube.com/watch?v=NKT1PncQykE

Album s fotografiami nájdete TU!