Ďalší úspech v robotickej súťaži

Dňa 14.1.2016 sme sa zúčastnili regionálneho kola robotickej súťaže First Lego Legaue (FLL) v Banskej Bystrici. 

FLL je najväčšia robotická súťaž pre mladých vo veku 10-16 rokov. Zúčastňujú sa jej desaťtísíce detí na celom svete a najlepšie tímy postupujú do ďalších – semifinálových a finálových kôl, prípadne až na celosvetový festival. Každý rok sú zadané nové úlohy a mladí sa vo svojich triedach a kluboch pripravujú v tímoch – postavia a naprogramujú roboty, postavené zo stavebníc LEGO, a trénujú na súťaž. Súťaží sa v štyroch kategóriách – Robot-Design, Robot-Game, Prezentácia výskumného projektu. Tímová práca.

Našu školu zastupoval tím Programmers v zložení Juraj Garaj (bývalý žiak našej školy), Patrik Michlian (8.A), Alexandra Ďuricová (7.C)  a Teodora Vulič (7.C) pod vedením pani učiteľky Mgr. Ľudmily Prednej. V tomto školskom roku súťažilo 14 tímov a opäť sa nám podarilo získať pekné ocenenie. V kategórii Robot-Design sme sa umiestnili na 3. mieste.

Za pomoc pri získavaní podkladov k výskumnému projektu ďakujeme pani Ďuricovej a za zabezpečenie športového oblečenia pre členov tímu a financovanie našej účasti na súťaži ďakujeme pánovi Michlianovi s manželkou.

Album s fotografiami zo súťaže a aj z prípravy na súťaž
nájdete TU!