2. miesto v krajskom kole OSJL

Dňa 26.1.2016 sa v Základnej škole na Hradnej ulici v Nových Zámkoch uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

Našu školu reprezentovala Barborka Syčová, žiačka 9.B triedy, ktorá v súťaži predviedla svoje vynikajúce vedomosti a zručnosti v práci s textom, transformácii textu, ako aj bohatú slovnú zásobu v ústnej časti. Odborná porota jej udelila nádherné – 2.miesto.

Srdečne blahoželáme!

 Mgr. Marieta Gyénová