Nové osvetlenie v 4.B triede

Počas Vianočných prázdnin sa do 4.B triedy namontovali nové LED svietidlá. Za tieto svietidlá by sme sa chceli srdečne poďakovať pánovi Ing. Milošovi Balogovi, ktorý nám ich poskytol ako sponzorský dar.

Aj žiaci 4. B triedy sa chceli pánovi Balogovi poďakovať a spoločnými silami pre neho vytvorili ďakovný list, ktorý vyzdobili ilustráciou veselej žiarovky a doplnili krátkou básňou vlastnej tvorby s názvom Svetielko. Žiaci sa spoločne osobne pánovi Balogovi poďakovali dňa 13. 1. 2016,  kedy mu tento ďakovný list odovzdali a zarecitovali básničku Svetielko.

Svetielko
Ja som malá žiarovka,
volajú ma Buchtička.
Som len taká maličká,
no svietim ako hviezdička.
Celú triedu osvetlím,
každého tým poteším.
Budem svietiť naveky,
poteším tým dedičky.

Mgr. Sandra Szekeresová

svetlo2 svetlo3