62. ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín

V našej škole máme výborných recitátorov. Presvedčili sme sa o tom nielen v triednych kolách súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ale aj v rámci školského kola.

Porota  mala ťažkú úlohu – vybrať z 15 súťažiacich II. a III. kategórie tých najlepších. Každé dieťa malo obrovskú chuť vyhrať. Všetci nám predviedli svoje recitátorské majstrovstvo. Právom si zaslúžili sladkú odmenu, pochvalu za snahu a diplom.

Mgr. Marieta Gyénová

Vyhodnotenie:

Poézia:
II. kategória:
1. miesto: Viktória Hanková (5.B)
2.miesto: Ema Mizerová (5.A)
3.miesto: Sabina Šándorová (6.A)

 Próza:
II. kategória:
1. miesto: Simona Mészárosová (5.C)
2.miesto: Viktória Kamanczová (6.B)

Poézia:
III. kategória:
1. miesto: Lucia Ninisová (8.B)

Próza:
III. kategória:
1. miesto: Barbora Syčová (9.B)
2.miesto: Karin Tóthová (8.B)
3.miesto: Simona Havlíková (7.C)

Album I. s fotografiami nájdete TU!

Do recitačnej súťaže  Hviezdoslavov Kubín sa zapojili aj naši najmenší. V I. kategórii súťažilo 18 žiakov 2. – 4. ročníka a nesúťažne sa predviedlo  aj 6 šikovných a smelých prváčok, ktoré svojim výkonom v ničom nezaostávali za svojimi staršími spolužiakmi.

Každý sa snažil podať čo najlepší výkon, preto nikto neodchádzal s prázdnymi rukami. Všetci boli odmenení účastníckym diplomom a perom. No a tí najlepší si domov odnášali krásnu knižku a diplom.

Poézia:

  1. miesto – Tamara Maceková 2.D
  2. miesto – Liana Tomaštíková 3.B
  3. miesto – Sabina Michlianová 3.A

Próza:

  1. miesto – Ema Starzyková 3.B
  2. miesto – Jakub Mikle 2.E
  3.  miesto – Ema Kelleová 3.C

Cenu za najlepší prvácky výkon si vybojovala Tereza Kelleová z 1.D triedy.

Album II. s fotografiami nájdete TU!