Šaliansky Maťko – školské kolo

Dňa 18. 12. 2015 sa v našej škole konalo školské kolo recitačnej súťaže “Šaliansky Maťko”.

Žiaci 4. – 7. roč. medzi sebou súťažili, kto najkrajšie prednesie slovenskú povesť. Porota mala ťažkú úlohu – vybrať tých najlepších. Všetci súťažiaci si odniesli diplomy/čestné uznania, sladkú odmenu, novú skúsenosť i bohatý estetický zážitok.

 II. kategória ( 4. -5. roč.)
1. miesto – Simona Mészárosová (5.C)
2. miesto – Norbert Körmendi  (4.A)
3. miesto – Karin Abrahámová  (4.B)

III. kategória (6. – 7. roč.)
1. miesto – Teodora Vulič (7.C)
2. miesto – Alexandra Ďuricová (7.C)
3. miesto – Viktória Kamanczová (6.B)

 Víťazkám gratulujeme a držíme  palce, aby v obvodnom kole obstáli čo najlepšie!

Dňa 17.12. 2015 sa v už predvianočnej atmosfére stretlo 12 detí druhého a tretieho ročníka v školskom kole súťaže Šaliansky Maťko, v I. kategórii. Čarovné, veselé i poučné boli  povesti z rozličných kútov Slovenska, ktorými interpreti prekvapili porotu i všetkých prítomných.

Za výkon si žiaci odniesli čestné uznania a tí najlepší krásne diplomy a vecné ceny:
1.miesto- Ema Starzyková z 3.B.
2.miesto – Liana Tomaštíková z 3.B a Darina Serafínová z 2.B.
3. miesto – Sabína Michlianová z 3.A  a Dávid Asztaloš z 2.E.

matko1 matko2SM1 SM2