Najkrajšie, najemotívnejšie adventné popoludnie

Blížia sa Vianoce, najkrajšie a najradostnejšie sviatky v roku. Čas radosti, lásky, pokoja čas, keď sa môžeme na chvíľu pristaviť, zamyslieť sa nad čarom a atmosférou vianočných sviatkov.

Rozprávkovú atmosféru, ktorou priam dýchala klubovňa našej školy popoludní 17.12. si prišli „vychutnať“ rodičia a starí rodičia žiakov 3. B triedy.

Vyvrcholením tradičných vianočných aktivít  bol  vianočný  program – šťastie , zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám táto i ďalšie piesne plné radosti, lásky, šťastia a pokoja zazneli v podaní šťastných detí. Nechýbali ani vianočné koledy, hra na klavíri. Nádherný program emočne umocnila pieseň Tichá noc znejúca za sprievodu blikajúcich prskaviek.

V dušiach nech nám zostane krásny pocit radosti z toho najcennejšieho – z našich detí.

Za prípravu programu patrí vďaka p. uč. Klaudii Takácsovej.

 Prekrásne Vianoce Vám všetkým.  

Album s fotografiami nájdete TU!