Školské kolo DO

Dňa 11. decembra 2015 sa v našej škole konalo školské kolo „Dejepisnej olympiády“.  V štyroch kategóriách sa súťaže zúčastnilo 21 žiakov. Test pozostával z troch častí: učiva príslušného ročníka, vybranej monotematickej časti a regionálnej histórie. Všetci  žiaci preukázali vynikajúce znalosti  a dokázali, že dejepis je ich obľúbeným predmetom.


Výsledky školského kola:

6. ročník – kat. F
1. Lea Kissová, 6. C – postup do OK
2. Karol Suchan, 6. A – postup do OK
3. Fridrich Beck, 6. A

7. ročník – kat. E
1. Lukáš Kelemen, 7. A – postup do OK
2. Teodora Vulič, 7. C – postup do OK
3. Christopher Bako, 7. A

8. ročník – kat. D
1. Dávid Horváth, 8. A – postup do OK
2. Matej Petík, 8. A – postup do OK
3. Patrik Michlian, 8. A

9. ročník – kat. C
1. Amália Kelelmenová, 9. B – postup do OK
2. Barbora Syčová, 9. B – postup do OK
3. Aurel Fenyvesi, 9. A

Úspešní riešitelia:
Martin Masaryk, 6. A
Richard Hankó, 7. A
Lucia Hrúzová, 7. C
Alexandra Ďuricová, 7. C
Martin Šebo, 9. A
Karin Klobučníková, 9. B
Klaudia Stojáková, 9. A

Gratulujeme a víťazom prajeme veľa šťastia v okresnom kole!

DSC04095 DSC04090 DSC04091