Školské kolo olympiády z ANJ

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa konalo 4. decembra 2015.

Súťaž pozostávala z viacerých častí: počúvanie s porozumením; čítanie s porozumením; práca s gramatickým a lexikálnym testom;  opis obrázku;   rozhovor na určenú tému.

 V prvej časti  si žiaci vypočuli originálny anglický text. Po jeho druhom vypočutí plnili úlohy týkajúce sa obsahu textu. V ďalšej časti súťažiaci pracovali s lexikálnym a gramatickým testom. Tretia časť bola zameraná na čítanie s porozumením. V ústnej časti olympiády, ktorá   pozostávala z konverzácie a z opisu situácie na obrázku, uplatnovali žiaci svoje nadobudnuté komunikačné zručnosti z anglického jazyka.

Všetci súťažiaci preukázali veľmi dobré vedomosti. Presvedčili nás, že anglický jazyk je predmet, ktorý obľubujú.

Vyhodnotenie:

Kategória 1A

1. miesto: MARTIN MASARYK  – 6.A – postupuje do okresného kola

2. miesto: Lea Kissová –  6.C

3. miesto: Fridrich Beck  – 6.A

Kategória 1B

1. miesto: AUREL FENYVESI– 9.A – postupuje do okresného kola

2. miesto: Vivien Szombatiová – 9.A

3. miesto: Karolína Kucserová – 8.A

 

Gratulujeme a víťazom prajeme veľa šťastia v okresnom kole!

Album s fotografiami nájdete TU!

Olympiádu pripravila PK CJ pod vedením Ing. Jany Babjakovej