Ochranárik očami detí

Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže „ Ochranárik očami detí.“ Práce žiakov hodnotila detská porota. Z našej školy vybrali a ocenili práce týchto žiakov :

Kategória : výkresy 1.-2.ročník

2. miesto : Olívia Dobi  2. D

3.miesto :  Matúš Vozár 1. C

Kategória : výkresy 3. -4. ročník

3. miesto : Karin Abrahámová, Emma Šillová 4.B

Pripravovali ich p. uč. Mgr. M. Rudinská, Mgr. J. Zajíčková, PaedDr. Z. Paulíková

Všetkým blahoželáme 🙂

DSCN6149 DSCN6146 DSCN6147 DSCN6148