Vyhodnotenie súťaže iBobor

V dňoch 11. -13. novembra 2015 sme sa opäť zapojili do on-line informatickej súťaže iBobor.
Tento školský rok na Slovensku súťažilo 66 843 súťažiacich z 982 škôl. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov.Na našej škole súťažilo – 111  Bobríkov, 95 Benjamínov a 28  Kadetov.

V kategórii BOBRÍK boli úspešnými riešiteľmi:
Viktória Šándorová, 3. A
Tereza Višňovská, 3. B
František Ešek, 3.C
Adam Bednárik, 4. A
Norbert Kormendi, 4.A
Peter Fábián, 4.A
Oliver Habrman, 4. A
Lukáš Goga, 4.A
Tomáš Lenčéš, 4.A
Karin Abrahámová, 4.B
Gabriela Bosá, 4. B
Emma Šillová, 4. B
Miriam Paulíková, 4. B
Alexandra Ledzényiová, 4.B
Martin Liszickí, 4. C

V kategórii Benjamín boli úspešnými riešiteľmi:
Linda Szoke, 5.A
Karol  Suchan, 6. A
Lukáš Kelemen, 7.A
Viktor Nemes, 7.B
Rastislav Syč, 7. C
Viktor Hrala, 7. C

V kategórii KADET boli úspešnými riešiteľmi:
Scarlett Serfozová, 8. A
Adam Kemény, 8.B
Romana Hozlárová, 8. B
Aurel Fenyvesi, 9. A
Marian Majoros, 9. A
Dilara Elalmis, 9. A

Všetkým srdečne blahoželáme a tešíme sa na vás o rok !

 10 2 3 4 5 7 8 9