Odovzdávanie cien PRO SLAVIS 2015

Vážení čitatelia, milí spolužiaci !  Páči sa Vám náš školský časopis?

Ak áno, tak vedzte, že náš časopis bol po druhýkrát ocenený ako jeden z  najlepších školských časopisov, vydávaných v základných školách na Slovensku v rámci celoslovenskej súťaže PRO SLAVIS, ktorú každoročne už po sedemnásty raz organizoval Dom Matice slovenskejKrajský školský úrad v Žiline.

Za vysokú úroveň  časopisu Zvoní! nám bola udelená cena primátora mesta Žilina. 

Slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien prebehlo vo štvrtok, 19.11.2015, v nádherných priestoroch historickej budovy žilinskej radnice.

Na úvod sme si vypočuli slávnostný príhovor, po ktorom nasledoval kultúrny program v podaní žiačok zo žilinského konzervatória. Konzervatoristky  predviedli hru na flaute a husliach. Mladé virtuózky vystriedal úžasný umelecký prednes. Nasledovalo odovzdávanie cien, kedy sme netrpezlivo čakali na vyhlásenie mena našej školy.

Ocenenie za našu školu prevzali z rúk primátora mesta Žilina pani učitelka, PaedDr. Kristína Schrónerová a žiačka Lucia Ninisová z 8.B triedy.

Cena je ocenením práce všetkých, ktorí sa podieľajú na tvorbe nášho časopisu. Ocenenie nás teší a motivuje k ďalšej práci pre náš-váš časopis, avšak najväčšou odmenou je a bude záujem a spokojnosť vás, našich čitateľov!

Ďakujeme!

Album s fotografiami nájdete TU!