Detektívna návšteva knižnice Antona Bernoláka

Dňa  4. 11. 2015  žiaci z Relaxačno-tvorivého krúžku a z ŠKD 8. oddelenie sa na chvíľu stali úspěšnými detektívmi v Mestskej knižnici Antona Bernoláka.

Zábavné popoludnie pod názvom „Detektív v knižnici“ pripravila a uvádzala pani knihovníčka. Bola to zaujímavá interaktívna hra, spojená s hľadaním pokladu, ukrytého medzi ťažkými policami kníh.

Ďakujeme pani knihovníčke za vytvorenie príjemnej atmosféry a tešíme sa na ďalšie stretnutia v knižnici.

 Album s fotografiami nájdete TU!

Mgr. Adriana Vičíková a Mgr. Agneša Chudáreková