Olympiáda zo slovenského jazyka

Dňa 4.novembra 2015 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka. Zúčastnili sa ho žiaci ôsmeho a deviateho ročníka. Jedenásť žiakov preukázalo nielen odvahu vystúpiť súťažne pred odbornú porotu a svojich spolužiakov, ale aj výborné vedomosti zo slovenského jazyka. Svedčí o tom aj počet úspešných riešiteľov. Žiaci si počas prípravy uvedomovali, že je to zároveň dobrá skúsenosť pred blížiacim sa Testovaním 9. Všetci si chceli overiť svoje schopnosti a zručnosti, ktoré spočívali v troch hlavných oblastiach: v práci s textom, v transformácii textu na iný žáner a v ústnej časti.

 Výsledky školského kola:
1. miesto – Barbora Syčová (9.B) – postup do OK
2. miesto – Amália Kelemenová (9.B)
3. miesto – Roman Hruškár (9.A)

Úspešní riešitelia:
Lucia Ninisová (8 B)
Romana Hozlárová (8.B)
Aurel Fenyvesi (9.A)

olympiada sj

 Všetkým srdečne blahoželáme a Barborke prajeme, aby v ďalších postupových kolách dosiahla čo najlepšie výsledky.