Deň školských knižníc

Tento školský rok sme zamerali náplň Dňa školských knižníc na významnú udalosť – na ROK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA. Celé predpoludnie sme strávili v prítomnosti  nášho velikána, aby sme naplnili motto 11. ročníka Dňa školských knižníc: „Žiaci v školskej knižnici – v centre vzdelávania“.
Najskôr si žiaci pozreli prezentáciu o živote a diele Ľudovíta Štúra, ktorú pripravila Lucia Ninisová z 8.B triedy. Potom si zahrali interaktívny kvíz na spôsob MILIONÁRA. V ďalšej časti skladali puzzle z portrétu Ľ. Štúra. Žiaci 8. a 9. ročníka si  „potrápili hlavičky“ so skladaním  ódy na nášho významného jazykovedca, politika, novinára a básnika. Mladší tvorili krátke básne (cinquain). Zabavili sa aj  s prekladačom do štúrovskej slovenčiny na stránke:  http://zlatyfond.sme.sk/ludevit/text.php.
Žiaci pozorovali rozdiely v súčasnej a starej slovenčine. Na záver sa pohrali s generátorom štúrovských mien, kde si vyhľadávali variácie na svoje krstné mená.
Naši menší žiaci strávili tento neobyčajný deň s literárnymi postavami zo svojich obľúbených kníh.
Najskôr prezentovali svoje postavy krátkou dramatizáciou, potom sa zahrali na ilustrátorov rozprávkových kníh a napokon tvorili básne o svojich hrdinoch.
Naše deti aj teraz ukázali, že tvorivosť, aktivita ani zodpovednosť im nie je cudzia. Každý triedny kolektív, ktorý sa zúčastnil na tomto podujatí, získal krásny diplom a všetci súťažiaci si odniesli veľa nových poznatkov, ktoré určite zužitkujú aj v budúcnosti.

Album s fotografiami ročníkov 5.-9. nájdete TU!

Album I s fotografiami ročníkov 1.-4. nájdete TU!

Album II s fotografiami ročníkov 1.-4. nájdete TU!