Záložka do knihy spája školy

V rámci    Medzinárodného mesiaca školských knižníc  sa žiaci  1.stupňa zapojili do 6. ročníka česko-slovenského projektu pre ZŠ „Záložka do knihy spája školy: Múdrosť ukrytá v knihách“.

Do projektu sa prihlásilo  202 českých škôl a 642 slovenských škôl. Našou partnerskou školou sa stala  Základná škola DOBŘÍŠ Komenského  náměstí 35,  Česká republika.   Vytvorili sme pre nových kamarátov 350 krásnych záložiek. Žiaci ich robili s veľkou  radosťou na hodinách čítania, výtvarnej výchovy, v školskom klube detí  i na tvorivých krúžkoch.

Čítali sme  rozprávky, príbehy a najmä bájky, pozerali ilustrácie. Spoločne sme hľadali múdrosť ukrytú v knihách. Žiakov najviac zaujali Ezopove bájky, z ktorých vypisovali poučenia a nakreslili pekný obrázok. K rozprávkovým záložkám sme pridali spoločný list, malý darček a balík sme odniesli na poštu. Veríme, že naše záložky  budú výbornou pomôckou do knižky pre  priateľov v Dobříši.

Album s fotografiami nájdete TU!

Album s fotografiami nájdete TU!

Mgr. Zuzana Petíková