Výzva tímu PROGRAMMERS

Nový školský rok je v plnom prúde a starí aj noví členovia krúžku Programmers sa naplno pustili do prípravy na turnaj First Lego League.

Vďaka finančnej podpore od Nadácie Allianz, Nadácie Volkswagen a Nadácie Pontis sa nám podarilo zlepšiť technické vybavenie programátorskej dielne a zapojiť do programovania a stavby robota všetkých členov krúžku.

 Všetci zvedavci – predškoláci, žiaci aj ich rodičia si našu prácu prišli pozrieť na predvádzaciu akcii, ktorá bola súčasťou Jesenných slávností.

Súčasťou turnaja, ktorý nás teraz čaká, je práca na projekte s názvom „Trash Trek“. Stojí pred nami neľahká úloha – nájsť cestu ku zníženiu množstva odpadu alebo nejakým spôsobom zlepšiť narábanie s odpadom. Na jej úspešnom vyriešení sa môžete podieľať aj Vy.

Po inšpiráciu sme si boli na  výstave a prednáške s názvom „Odpady“ v Mestskom kultúrnom stredisku v Nových Zámkoch. Dozvedeli sme sa, že Slovensko ročne vyprodukuje 320 kg odpadu na jedného človeka, pričom iba 8% z neho sa ďalej spracuje a využije. Nepočíta sa odpad, ktorý končí na čiernych skládkach! Nielenže tým vážne poškodzujeme životné prostredie, ale prichádzame aj o možnosť ušetriť veľa finančných prostriedkov.

Touto cestou Vás vyzývame, aby ste sa k nám pripojili a prispeli svojím nápadom k myšlienke prospieť životnému prostrediu znížením množstva odpadu, jeho kvalitnejším zberom, spracovaním a druhotným využitím.

Vaše kreatívne nápady o zbere, separovaní a recyklovaní môžete odovzdať u pani učiteľky Prednej. Fantázii sa medze nekladú.

Najlepší nápad bude odmenený.

Tím Programmers

odapd3 odapd5odpad1 odpad2