Vyhodnotenie jesenného zberu papiera

Vážení rodičia, starí rodičia

V jesennom zbere papiera sme vyzbierali neuveriteľných 67 763 kg, za čo Vám všetkým patrí nesmierna vďaka.

Poďakovanie patrí aj pánovi školníkovi a pánovi údržbárovi, ktorí sa postarali, aby zber prebehol nepretržite od rána až do večera a samozrejme aj našim žiakom, ktorí v popoludňajších hodinách pomáhali.

Tabuľka s vyhodnotením po triedach:

zber1

Osobitné poďakovanie patrí tým, ktorí priniesli najviac papiera – ĎAKUJEME 🙂

zber2