Letný školský tábor

Prvý prázdninový týždeň mali naši žiaci možnosť stráviť v letnom školskom tábore.

Program bol bohatý a pestrý. Deti v tábore prežili dni plné hier, zábavy a výletov. Navštívili astronomický kabinet v Nových Zámkoch, františkánsky kostol i mestské katakomby. V múzeu J. Thaina si pozreli výstavu fajok, spoznali históriu ich vývoja a v kine Mier mali možnosť spoznať Krásy nášho krasu. V Komárne sa plavili loďou, pozreli si Nádvorie Európy a komárňanskú pevnosť. V  Dome ľudových tradícií vo Svodíne si zasúťažili a spoznávali dejiny našich predkov z obdobia tureckých nájazdov. V tvorivých dielňach si vyskúšali svoju zručnosť pri výrobe hlinených nádob. Navštívili vodný mlyn v Kolárove a Dropie kráľovstvo v Zemianskej Olči.  Spestrením programu v horúcich dňoch bola aj návšteva kúpaliska Štrand, kde sa deti do sýtosti vyšantili.

O výbornú atmosféru a pohodu detí sa postarali pani učiteľky : Mgr. R. Goriláková, PaedDr. Z. Paulíková, Mgr. Z. Petíková, Mgr. R. Pápešová, Mgr. H. Kubicsková a Z. Ölveczká.

Album s fotografiami nájdete TU!