Vyhodnotenie matematickej súťaže MAKSÍK

Do súťaže Maksík sa v tomto školskom roku  zapojilo 68 žiakov z 1. stupňa.  Žiaci počas celého školského roka riešili rôzne zábavné matematické úlohy v rámci 5. súťažných kôl. Úlohy neboli jednoduché, ale naši žiaci sa statočne popasovali s príkladmi  a na základe pridelených bodov  získali diplom Múdreho Maksáčika.

Darček a titul Najmúdrejší Maksáčik získali žiaci, ktorí sa svojimi výsledkami zaradili medzi 30 % najúspešnejších riešiteľov. V jednotlivých kategóriách to boli nasledovní žiaci:

Maksík 2 :
Simona Horváthová – 2.A
Natália Horváthová – 2.A
Jakub Finda – 2.B
Kristína Lojková – 2.B
Natália Antalíková – 2.B
Marek Blahovič – 2.B
Tomáš Molnár – 2.B
Ema Kelleová – 2.D
Samuel Paluk – 2.D

Maksík 3:
Tomáš Lenčéš – 3.A
Alex Kostoláni – 3.B
Tomáš Kis – 3.B

Maksík 4:
Simona Mészárosová – 4.B
Filip Lendvai – 4.C

Všetkým súťažiacim gratulujem a teším sa na stretnutie pri súťaži Maksík opäť v septembri.

                                                                                                                                                         Mgr. R. Goriláková