Návšteva hvezdárne v Hurbanove

Na návštevu Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove sme sa všetci veľmi tešili. Konečne nadišiel túžobne očakávaný deň – deň exkurzie do Hurbanova. Dňa 4. 6. 2015  sme sa všetci žiaci 5. ročníka zo ZŠ na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch ocitli v náručí hviezdnej oblohy. Usadili sme sa v pohodlných kreslách a pozreli sme si dva filmy o čarovnom vesmíre, ktorý obklopuje našu Zem. Pracovníci nám predstavili planéty Slnečnej sústavy, dozvedeli sme sa množstvo nových poznatkov. Po skončení filmu sme si pozreli krásnu výstavu a nedočkavo čakali na vstup do planetária. Vstúpili sme do novootvoreného digitálneho pracoviska, ktoré je v súčasnosti jediné pevne inštalované zariadenie tohto druhu na Slovensku. Vychutnali sme  si projekciu oblohy na polguľovú projekčnú plochu, na ktorej sa zobrazujú hlbiny vzdialeného aj blízkeho vesmíru v novej digitálnej kvalite, rôzne animácie, postavy z gréckej mytológie, filmy vo fulldome projekcii. Bol to naozaj nazabudnuteľný zážitok.
Pozreli sme si zachránenú a zreštaurovanú sochu Mikuláša Kopernika a slnečné hodiny  v historickom parku hvezdárne. Pozreli sme si aj pôvodnú budovu súkromnej hvezdárne Dr. Mikuláša Konkolyho Thege a vďaka jasnej oblohe sme mohli pozorovať oblohu astronomickým ďalekohľadom.
Potom nás pani učiteľka Mgr. Soňa Móriczová a PaedDr. Kristína Schrónerová zobrali do cukrárne na zmrzlinu, kde sme sa všetci občerstvili.

Ďakujeme za krásny deň plný zážitkov!

 Album s fotografiami nájdete TU!

Nina Hechtová a Kolett Klein, 5. A