Deň detí na našej škole

Raz v roku je deň, kedy majú sviatok naše deti. Je to 1. jún. Deti sú to najcennejšie v živote ľudí a zaslúžia si, aby im bol tiež venovaný jeden deň v kalendári.

Prváci a druháci oslávili MDD ako sa patrí. Začali piesňou: „Keď si šťastný….“,lebo naše deti majú to šťastie, že majú domov, milujúcich rodičov, peknú krajinu. Potom nasledovalo zábavno-športové dopoludnie. Pre deti boli pripravené stanovištia: bowling, chodúle, čašnícka štafeta, nezbedná lopta, lietajúce kruhy, rýchle švihadlo a kreslenie na asfalt. Na záver si pochutnali na sladkej odmene.

Album s fotografiami nájdete TU!

p. uč. prvých a druhých ročníkov

Naši tretiaci a štvrtáci mali tento deň pestrý program. Tretiaci si pozreli zaujímavú výstavu spojenú s výkladom a peknou rozprávkou o našich včeličkách,  o chutnom a voňavom medíku. Potom sa spoločne  so štvrtákmi zahrali a zasúťažili si na Sihoti, kde si oprášili aj svoje vedomosti o rôznych rastlinách a živočíchoch.

 V rámci tohto dňa všetkým deťom na svete želáme šťastné detstvo a veľa, veľa lásky….

Album s fotografiami nájdete TU!

Mgr. R. Pápešová