Plavecký výcvik druhákov

V mesiacoch apríl a máj naši druháci absolvovali predplavecký výcvik, ktorý prebiehal pod vedením  tréneriek Moniky Kovácsovej a Andrey Královicsovej, s ktorými sme sa stretli už minulý rok. Ich práca a zodpovedný  prístup boli zárukou úspešného absolvovania predplaveckého výcviku. I tento rok ho  žiaci absolvovali s nadšením a radosťou.  Trénerky chválili ich snahu, húževnatosť, vytrvalosť, disciplínu a konečný výsledok bol zrejmý v posledný deň výcviku, keď sme videli, že voda nie je pre nich strašiakom, ale užívajú si ju plnými dúškami. Všetci žiaci predviedli , čo sa naučili, v čom sa zdokonalili a každý si hrdo niesol domov diplom plavca a medailu.

Organizovaním plaveckých i predplaveckých kurzov sa nám darí plniť ciele projektu ZDRAVÁ ŠKOLA, podporovať a pozitívne rozvíjať športovú činnosť našich detí.

Album s fotografiami nájdete TU!