Okresná súťaž Družstiev mladých zdravotníkov

Slovenský Červený kríž – Územný spolok Nové Zámky  usporiadal  v piatok 22. mája  okresnú  súťaž Družstiev mladých zdravotníkov a Družstiev prvej pomoci. Súťaž sa uskutočnila v areáli Gymnázia v Nových Zámkoch. Súťažilo sa v 3 vekových kategóriách. Súťaž pozostávala z disciplín: Vedomosti o Červenom kríži a Praktické poskytovanie prvej pomoci. 

Žiaci našej školy získali  1. miesto. Reprezentovali nás: Natália Ďurišová, Natália Tarčoňová, Patrik Kyjanek, Fridrich Beck a Karol Suchan. Veríme, že získané vedomosti im poslúžia aj v reálnych situáciách pri poskytovaní prvej pomoci.

p.uč. PaedDr. Z. Paulíková