ENGLISH STAR

Dňa 13.5.2015 sa 24 žiakov našej školy, od 1.po 8.ročník, zapojilo do  medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku  ENGLISH STAR.  Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie. Výsledky budú známe do konca júna a veríme, že všetci zúčastnení žiaci  budú úspešní.

Album s fotografiami nájdete TU!

                                                                                                   p.uč. J.Babjaková