Otvorená hodina informatiky

Za Tvoju nehu mamička,
za Tvoju veľkú lásku,
za starosť, bozky na líčka,
za každú pribudnutú vrásku…
Dnes ti želám veľa šťastia,
usmievaj sa celý deň.
Povedz, ak chceš modré z neba,
zabehnem ti chytro preň.

Dňa 18. 5. 2015 sa na našej škole ozývali slová vďaky, úcty a ocenenia, ktoré piesňou aj veršami tlmočili lásku žiakov šiestych ročníkov k ich mamám. Na otvorenej hodine informatiky spojenej s oslavou Dňa matiek sa priestory našej školy naplnili mamičkami, babičkami a žiakmi, ktorí v napätí očakávali, ako budú ich práce prijaté od tých, na ktorých im najviac záleží. Rozhodli sa blahoželať mamičkám netradičnou formou. Na hodinách informatiky pre ne pripravili k ich sviatku blahoželania vo forme prezentácií v PowerPointe, ktoré im premietli na interaktívnej tabuli. Ukázali, že sa naučili používať nástroje elektronickej prezentácie programu MS Office– PowerPoint. Naučili sa základné možnosti tvorby prezentácie ako sú vytvorenie novej snímky, rozvrhnutie snímok, používanie šablón a ovládajú aj pokročilé možnosti tvorby prezentácie ako sú vlastné animácie, či časovanie snímok.

Slzy dojatia a radosti na tvárach mamičiek boli vyjadrením poďakovania a šťastia a prispeli k tomu aj vlastnoručne urobené darčeky.

Mamičky aj žiaci si zároveň mohli pozrieť ukážky práce žiakov z krúžku programovania legorobota, ktorý pracuje na našej škole aj vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia.

Otvorená hodina končila objatiami a príjemnými rozhovormi pri občerstvení, ktoré  pripravili študenti Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch.

Tešíme sa na podobné príjemne strávené chvile s našimi žiakmi a ich rodičmi.

Album s fotografiami nájdete TU!

Mgr. Ľudmila Predná