Slávik Slovenska 2015

Dňa 13.mája 2015 sa  v Dome Matice slovenskej uskutočnil jubilejný 25. ročník  súťaže Slávik Slovenska. V okresnom kole sa zúčastnilo 47 súťažiacich, ktorí boli rozdelení do 3 kategórií. Malí speváci museli zaspievať dve piesne – jednu povinnú zo spevníčka, druhú podľa vlastného výberu.

Vo veľkej konkurencii spevákov sa najlepšie umiestnili nasledovní žiaci:

1.  kategória (1. – 3. ročník):

  1. miesto:  Sabína Michlianová, Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky
  2. miesto:  Lucia Patyiová, Základná škola, Hradná ul., Nové Zámky
  3. miesto:  Ester Vrábľová, Katolícka spojená škola, Nové Zámky

2.  kategória (4. – 6. ročník):

  1. miesto:  Simona Polakovičová, Základná škola, Hradná ul., Nové Zámky
  2. miesto:  Nina Hechtová, Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky
  3. miesto:  Natália Szolárová, Základná škola, Devínska ul., Nové Zámky

 3.  kategória: (7. – 9. ročník)

  1. miesto:  Rebeka Haládiková, Katolícka spojená škola, Nové Zámky
  2. miesto:  Nicol Csikósová, Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky
  3. miesto:  Kristína M. Rajňáková, Základná škola, Ul. G. Bethlena, N. Zámky

Všetkým srdečne blahoželáme!

slavik1

 Mgr. Soňa Móriczová