Akadémia cudzích jazykov

Dňa 29. apríla sa v Dome Matice slovenskej v Nových Zámkoch uskutočnilo podujatie žiakov našej školy s názvom „AKADÉMIA CUDZÍCH JAZYKOV.“

Počas deväťdesiatich minút sa na pódiu predviedli žiaci 1. – 9. ročníka. Účinkujúci sa predstavili v pásme básní, piesní, tancov a scénok vo všetkých svetových jazykoch, ktoré sa učia v našej škole. A nie je ich málo – angličtina, ruština, nemčina, španielčina i francúzština…

Veď sa riadime heslom: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“

Sála zaplnená do posledného miesta bola dôkazom toho, že rodičia našich žiakov majú veľký záujem o aktivity, ktoré im spolu s deťmi pripravujeme, čo nás nesmierne teší a inšpiruje k ďalšej tvorivej práci.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli pri realizácii tejto veľkolepej akcie.

Album s fotografiami nájdete TU!

Ing. Jana Babjaková