Sväté prijímanie

V nedeľu,  26.4.2015,  počas svätej omše pristúpilo k svätému prijímaniu 40 našich žiakov.

Slávnosť prvého svätého prijímania je veľkou udalosťou nielen v živote našich detí, ale celej rodiny. Tento sviatok môžeme  nazvať aj sviatkom rodiny a spoločenstva.

Deti prichádzajú do rodinného aj spoločenského prostredia, ktoré ich ovplyvňuje rovnako ako nás. Hľadajú svoje miesto v živote, lásku, očakávajú dobro, porozumenie. Z ich očí žiari čistota, viera a nádej, ktorá pre nás dospelých môže byť vzorom i povzbudením.

 Príprava na tento veľký sviatok začína už v prvom ročníku na vyučovaní náboženskej výchovy, kde si deti postupne rozširujú poznatky o Bohu a viere. Keďže sv. prijímanie je sviatkom celej rodiny, snažím do prípravy „Veľkého dňa“ aktívne zapojiť aj rodičov. Na stretnutí s nimi dostanú „domácu úlohu“ a to, nacvičiť si doma s deťmi (podľa presnej predlohy) svätú spoveď .

Mám veľkú radosť,  že túto domácu úlohu zvládli na výbornú nielen deti, ale aj dospelí. Mnohí rodičia pristúpili k svätej spovedi a stali sa tak učiteľmi a svedkami viery pre svoje deti.

K príprave tejto významnej udalosti patrí aj účasť na svätej omši, podľa 3.Božieho prikázania: „Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil.“ Pre nás kresťanov je sviatočným dňom nedeľa, teda  účasť na svätej omši, ktorá je sprítomnením Tela a Krvi Ježiša Krista. S potešením konštatujem, že aj túto „domácu úlohu“ brali rodičia vážne. Na svätú omšu chodili deti v sprievode svojich rodičov alebo starých rodičov, a tak si na veľký deň pripravili svoju dušu a srdce nielen deti, ale celá rodina.

Všetci prítomní sa svojím disciplinovaným prístupom pričinili o dôstojný priebeh slávnostnej chvíle. Pán Boh nám doprial nádherné slnečné počasie, takže prežitie radosti bolo dokonalé J.

Sväté prijímanie je Prijatie Najsvätejšieho Božieho tela – tajomné stretnutie ľudskej duše s Bohom a ich vzájomné objatie. Je to oddych ľudskej duše v Otcovom náručí, načerpanie sily, odvahy, pokoja a lásky. S týmito darmi vykročme do nového dňa, veď naším povolaním je zapáliť v tomto chladnom svete oheň Božej lásky.

Album s fotografiami nájdete TU!

Mgr. Klaudia Takácsová, katechetka