Deň Zeme u nás

Ako každoročne, aj tento rok sme si pripomenuli Deň Zeme. I touto formou  sa usilujeme zvyšovať  environmentálne povedomie našich žiakov.

Žiaci 1. – 3. ročníka sa zapojili do tvorby ekoplagátov, ekoposterov, vytvárali zaujímavé prezentácie týkajúce sa ochrany životného prostredia. Deti so svojimi pani učiteľkami vytvárali koláže zo semienok a rôznych iných prírodnín. Mgr. Timea Garajová so svojimi prváčikmi vysadila sirôtky, ktoré budú skrášľovať okolie našej školy. Pani vychovávateľky s deťmi z ŠKD zveľaďovali átrium školy. Vysadili tu pekné kvietky, bylinky a kríčky.

Pekné jarné počasie nás všetkých vylákalo von, aby sme sami priložili ruky k dielu a vyčistili svoje najbližšie okolie, vyzbierali smeti, ktoré nepatria na zem, ale do odpadkových košov.

Žiaci 4. ročníka zrealizovali exkurziu do  strediska environmentálnej výchovy Dropie v Zemianskej Olči. Exkurzia bola doplnená zábavnými environmentálnymi aktivitami, ktoré sa deťom veľmi páčili.

Žiaci 5. – 9. ročníka sa zúčastnili JARNÉHO EKOFESTIVALU. Pozorne počúvali prednášku spojenú s filmom na tému: „Doprava a jej vplyv na životné prostredie“. Neskôr sa žiaci aj so svojimi pedagógmi vybrali na sídlisko, kde zbierali odpad, aby aj takto pomohli svojej planéte.

Všetky ročníky sa zapojili v rámci projektu Recyklohry do súťaže ku Dňu Zeme. Vytvárali vlajku Zeme z recyklovateľných, vyradených či iných materiálov, ktoré by inak skončili v odpadkovom koši. Žiaci využili svoju kreativitu aj pri tvorbe „ekologického desatora“. Deň Zeme sme oslávili naozaj dôstojne a aj tento rok nemalou mierou prispeli k zlepšeniu svojho životného prostredia.

Všetkým žiakom a učiteľom ďakujeme za ich pozitívny prístup a snahu.

Ďakujeme tiež firme BRANTNER, ktorá nám poskytla vrecia i rukavice.

 Album s fotografiami nájdete TU!

Album z exkurzie v stredisku DROPIE nájdete TU!

Fotoalbum s fotografiami nájdete TU!

Fotoalbum s fotografiami nájdete TU!

Mgr. Renáta Goriláková a PaedDr. Kristína Schrónerová