Účasť na 1. žiackej konferencii v Nitre

Dňa 22.4. sa v rámci osláv Dňa Zeme konala v Nitre 1. žiacka vedecká ekologická konferencia ŽIVEKO. Uskutočnila sa v priestoroch Univerzity Konštantína Filozofa na Katedre ekológie a environmentalistiky FPV UKF. Samotnej účasti na konferencii predchádzala príprava, a to v podobe tvorby vedeckého článku s ekologickou tematikou a výroby  posterovej prezentácie.

Po privítaní účastníkov hlavnými organizátormi konferencie prebehlo slávnostné otvorenie za účasti dekana fakulty prírodných vied UKF v Nitre prof. RNDr. Libora Vozára, CSc. Po uvítaní prišla na rad najzaujímavejšia časť pre deti, a to prednáška, kde  vystúpili dvaja pozvaní hostia s atraktívnou a živou prezentáciou, na ktorej predviedli ohurujúcu fyzikálnu show. Po nej nasledovalo občerstvenie pri živej hudbe.

Potom prišla  chvíľa, keď sa deti odobrali do jednotlivých sekcií. Každý vedecký tím v krátkosti predstavil svoj poster. Našu školu reprezentovali žiaci zo 4. B triedy pod vedením Mgr. Renáty Gorilákovej. Boli to nasledovné tímy:

                1. Alexandra Pásztorová, Simona Petrášová s témou Staráme sa o vtáčiky v zime

                2. Lujza Mináriková, Hanka Višňovská – Víla zdravia k nám zavítala

                3. Adam Kreškóci, Marko Kodhaj – Odpad okolo nás

                4. Sára Forgáčová, Simona Mészárosová – Mliečny deň

Nakoniec odborná porota slávnostne vyhlásila víťazov. Cenu za najlepšiu posterovú prezentáciu získala naša škola vďaka tímu: Sára Forgáčová a Simona Mészárosová, ktorých práca najviac porotu zaujala.

Všetci účastníci za snahu získali Certifikát o účasti na žiackej vedeckej ekologickej konferencii v Nitre.

Z výhry mali deti veľkú radosť,  odchádzali domov spokojné a plné nezabudnuteľných zážitkov.

Album s fotografiami nájdete TU!

 

                                                                                                                                             Mgr. Renáta Goriláková