Vyhodnotenie jarného zberu papiera

V dňoch 13.4. až 17.4.2015 sa konal jarný zber papiera a podarilo sa nám vyzbierať
rekordných 58 792 kg. Veľmi sa chceme poďakovať všetkým žiakom a ich rodičom
a starým rodičom, ktorí k takémuto úspechu prispeli.

Tabuľka s umiestnením podľa tried:

zber1

Tabuľka s najlepším umiestnením jednotlivcov:

zber2