Pálenie Moreny

Piatkové popoludnie pri rieke Nitre v Nových Zámkoch patrilo deťom zo školského klubu Stonožka pri našej základnej škole a priaznivcom staroslovanského zvyku vynášania a pálenia Moreny.

Morenu, ktorú deti vlastnoručne zhotovili, vynášali k rieke so sprievodom hudby, čo spríjemnilo celé popoludnie.

Bohyňu zimy na moste zapálil riaditeľ školy Mgr. Róbert Rudinský. Po prvýkrát sme sa takýmto spôsobom rozlúčili s pani Zimou a privítali usmiatu dievčinku s menom Jar.

Mgr. Jana Micsinaiová

Album s fotografiami nájdete TU!