Aktívny anglický týždeň

V týždni od 23.do 27. februára sa v našej základnej škole uskutočnil „Aktívny anglický týždeň“. Intenzívny jazykový kurz pre deti je zameraný na hovorenie. Pomocou rôznorodých výučbových techník – hier, zábavných aktivít, dramatizácie a iných foriem komunikácie – si žiaci veľmi rýchlo osvojujú hovorovú angličtinu a získavajú komunikačné zručnosti. Tento program obsahoval 30 vyučovacích hodín. Lektori boli anglickí „native speakers“, teda program prebieha  „only English“ – len v angličtine. Tento rok sa nám prihlásilo 25  žiakov 5. a  6. ročníka, takže sme vytvorili dve skupiny. Našim žiakom sme tak umožnili využiť získané poznatky z vyučovacích hodín anglického jazyka, komunikovať s lektormi, ktorých rodným jazykom je angličtina, zároveň si obohatiť slovnú zásobu a zdokonaliť vlastnú angličtinu prostredníctvom zaujímavých aktivít.  Po absolvovaní programu dostal každý žiak certifikát.  Aj touto cestou sa snažíme prispievať k tomu, aby naši žiaci nemali zábrany rozprávať v cudzom jazyku. Ohlasy na tento týždeň, tak ako každý rok, boli výborné.

anj2  anj1